Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Numer dokumentu: 53
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
_______________________________________________________________________


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) - zarządzam co następuje:

W uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 ustalone w § 1 uchwały budżetowej
na rok 2015 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 11.524,27 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 11.524,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 ustalone w § 2 uchwały budżetowej
na rok 2015 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 11.524,27 zł oraz dokonuje się
przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 11.524,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2015 rok wynosi:
Dochody - 24.259.303,29 zł
Wydatki - 24.788.303,29 zł


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu