Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/52/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XIII/52/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Numer uchwały: 52
Numer sesji: XIII
Rok: 2015

Uchwała
Nr XIII/52/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
_______________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849) oraz art. 6a ust. 11 Ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381) oraz art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się dla osób fizycznych:
a) wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 do uchwały
b) wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku rolnego
- załącznik nr 2 do uchwały
c) wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku leśnego
- załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2


Ustala się dla osób prawnych:
a) wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 4 do uchwały
b) wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku rolnego
- załącznik nr 5 do uchwały
c) wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku leśnego
- załącznik nr 6 do uchwały

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4


Traci moc uchwała Nr XI/74/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu