Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/58/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016 – 2019.

UCHWAŁA Nr XV/58/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016 – 2019.

Numer uchwały: 58
Numer sesji: XV
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr XV/58/2015
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2016 – 2019.

__________________________________________________________________________


   Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016– 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015 – 2018.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu