Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin z udziałem środków budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin z udziałem środków budżetowych

Numer dokumentu: 5
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin z udziałem środków budżetowych
________________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz uchwały Nr XIII/53/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 - Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie zarządza co następuje:

§ 1


Zatwierdza się do realizacji zadania zlecone, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert w ramach środków budżetowych określonych na rok 2016 wraz z wykazem podmiotów i kwot dotacji przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w zawartych umowach.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu