Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/62/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego

Uchwała Nr XVI/62/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego

Numer uchwały: 62
Numer sesji: XVI
Rok: 2016

Uchwała
Nr XVI/62/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego
_____________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Jutrosin – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do pracy nad przygotowaniem koncepcji projektu partnerskiego oraz złożenie wniosku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu – Liderem projektu.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu