Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

Numer dokumentu: 8
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin
___________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok
2015 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin stanowiącą
Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin
a) Radzie Miejskiej w Jutrosinie,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Koszarek





Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu