Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVII/70/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2015.

UCHWAŁA Nr XVII/70/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2015.

Numer uchwały: 70
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XVII/70/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2015.

____________________________________________________________________________

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami/ i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zmianami) oraz na podstawie
art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2012r., poz.406 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2015 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 161.545,74 zł. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że w roku 2015 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto 10.361,38 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XVII/70/2016
z dnia 24 marca 2016 roku


     Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zmianami) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską w Jutrosinie.

W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu