Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/75/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości stanowiących własność PKP S.A.

Uchwała Nr XVIII/75/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości stanowiących własność PKP S.A.

Numer uchwały: 75
Numer sesji: XVIII
Rok: 2016

Uchwała
Nr XVIII/75/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości stanowiących własność PKP S.A.
_____________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 18a ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2014r. poz. 1160 wraz z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9, ppkt. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się wolę nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jutrosin od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, nieruchomości wchodzących w skład linii kolejowej nr 362 Kobylin-Rawicz, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deklaruje się współdziałanie z zainteresowanymi gminami powiatu rawickiego w realizacji przedsięwzięć służących wykorzystaniu przejętej linii kolejowej do prowadzenia przewozów towarowych i osobowych w tym obsługi ruchu turystycznego na terenie Kobylin-Rawicz

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu