Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/76/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XVIII/76/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Numer uchwały: 76
Numer sesji: XVIII
Rok: 2016

Uchwała
Nr XVIII/76/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
_____________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Udziela się Województwu Wielkopolskiemu w latach 2016-2017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, w łącznej wysokości 12.436,00 zł.
(słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100) z tym, że w latach:
- 2016 w wysokości 6.218,00 zł. (słownie: sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100)
- 2017 w wysokości 6.218,00 zł. (słownie: sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100)

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Jutrosin a Województwem Wielkopolskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu