Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2015

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2015


    Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin podaje do publicznej wiadomości, co następuje:


1. Wykonanie budżetu Gminy Jutrosin za rok 2015:


Dochody – 24.963.088,36 zł
Wydatki - 23.827.763,17 zł


Wynik budżetu (nadwyżka) - 1.135.325,19 zł


2. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Jutrosin nie ma zobowiązań wymagalnych.


3. Gmina Jutrosin w 2015 roku otrzymała i udzieliła następujących dotacji:

a) dotacje otrzymane od innych jst:
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 72.300,00 zł (dofinansowanie zadania: przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo rowerową ul. Garncarska w Jutrosinie)
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 177.566,00 zł (dofinansowanie zadania: budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w miejscowości Nowy Sielec – etap I)
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 192.625,00 zł (dofinansowanie zadania: przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Pawłowo)
dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 837.300,00 zł (dofinansowanie zadania: budowa sali sportowo widowiskowej w Szkaradowie)
dotacja z Gminy Milicz w kwocie 56.082,20 zł (pobyt dzieci z Gminy Milicz w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
dotacja z Gminy Pakosław w kwocie 29.671,36 zł (pobyt dzieci z Gminy Pakosław w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
dotacja z Gminy Zduny w kwocie 4.811,11 zł (pobyt dzieci z Gminy Zduny w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
dotacja z Gminy Rawicz w kwocie 7.767,47 zł (pobyt dzieci z Gminy Rawicz w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)

b) dotacje udzielone innym jst:
przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 48.187,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze w kwocie 8.720,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego we Wschowie 26.280,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w kwocie 2.240,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
przekazano dotacje dla Miasta Leszno w kwocie 18.504,62 zł (z tytułu kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt)
przekazano dotacje dla Gminy Rawicz w kwocie 1.088,00 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Rawiczu)
przekazano dotacje dla Gminy Miejska Górka w kwocie 26.323,84 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Miejskiej Górce)
przekazano dotacje dla Gminy Milicz w kwocie 561,03 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Miliczu)
przekazano dotacje dla Gminy Pakosław w kwocie 8.475,42 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Pakosławiu)
przekazano dotacje dla Gminy Kobylin w kwocie 3.555,00 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Kobylinie).

4. W roku 2015 Gmina Jutrosin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
5. W roku 2015 Gmina Jutrosin wykorzystała środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 249.866,00 zł.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, w roku 2015.

 
-  Estera Mosiek - umorzenie 625,00 zł -  ważny interes podatnika
-  Jan Sobkowiak - umorzenie 1 141,00 zł - ważny interes podatnika
-  Tadeusz Kaczmarek - umorzenie 998,00 zł - ważny interes podatnika
-  Irena Snopkowska - umorzenie 751,00 zł -  ważny interes podatnika
-  Kółko Rolnicze Szkaradowo - odroczenie 19 783,00 zł - ważny interes podatnika
-  Jerzy Pepliński - ulga 882,00 zł - ważny interes podatnika
-  Krzysztof Błoch - ulga 5 410,00 zł - ważny interes podatnika

7. Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015
a) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
(załącznik nr 1 do informacji)
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
(załącznik nr 2 do informacji)

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/Zbigniew Koszarek/

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu