Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/86/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XX/86/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 86
Numer sesji: XX
Rok: 2016

Uchwała
Nr XX/86/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin
____________________________________________________________________

      Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się regulamin ustalający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Jutrosin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Traci moc uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin, zmieniona przez uchwałę nr XLI/234/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu