Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Numer dokumentu: 219
Rok: 2016


ZARZĄDZENIE Nr 25/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 ustalone w § 1 uchwały budżetowej
na rok 2016 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 47.360,65 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 31.567,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 ustalone w § 2 uchwały budżetowej
na rok 2016 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 47.360,65 zł oraz dokonuje się
przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 31.567,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 36.000,00 zł,
2) celowa w wysokości 50.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł”
§ 4.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2016 rok wynosi:
Dochody - 27.390.219,73 zł
Wydatki - 29.796.999,73 zł
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2016-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu