Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie - konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Ogłoszenie - konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017


        Stosownie do § 4 uchwały Nr VII/38/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do konsultacji przedłożonego projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi.
Projekt Programu Współpracy podany jest w załączeniu.
Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd Gminy Jutrosin w zakresie pożytku publicznego w 2017 roku.
Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku” w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Konsultacje o których mowa wyżej zostaną przeprowadzone od dnia 27 października 2016 roku do 13 listopada 2016 roku.
Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Organizacje Pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Jutrosin.
Konsultacje będą miały formę:
a) przesłania formularza organizacjom drogą elektroniczną (e-mail), w wypadku, gdy organizacja podała czynny i aktualny adres poczty elektronicznej, oraz
b) umieszczenie formularza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w celu:
- zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu uchwały,
Wzór formularza zgłaszania opinii, podany jest w załączeniu.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych - Pani Katarzyna Zuziak.
Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Jutrosinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu