Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

Numer uchwały: 93
Numer sesji: XXII
Rok: 2016

Uchwała
Nr XXII/93/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
________________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 224) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W celu przeciwdziałania narkomanii i jej skutkom, przyjmuje się do realizacji na lata 2017-2020 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu