Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/119/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/119/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Numer uchwały: 119
Numer sesji: XXVI
Rok: 2017

UCHWAŁA
Nr XXVI/119/2017


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
_________________________________________________________________________________________
       

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zmianami) oraz art. 210 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.60) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Jutrosin do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2.


Określa się:


1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r,, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Jutrosin klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3.

Publiczne Gimnazjum w Jutrosinie z siedzibą w Jutrosinie, ul. Szkolna 9, włącza się do Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie z siedzibą w Jutrosinie, ul. Wrocławska 27, na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 r.;

2) Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum w Jutrosinie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4.


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu