Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/115/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016.

Uchwała Nr XXVI/115/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016.

Numer uchwały: 115
Numer sesji: XXVI
Rok: 2017

Uchwała Nr XXVI/115/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016.

___________________________________________________________________________


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami/ i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zmianami) oraz na podstawie
art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. 2012r., poz.406 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 134.121,78 zł. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że w roku 2016 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto minus 3.112,84 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXVI/115/2017
z dnia 30 marca 2017 roku


Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zmianami) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską w Jutrosinie.

W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.


Zdjęcia dołączone:

   Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu