Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2016

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2016


     Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin podaje do publicznej wiadomości, co następuje:


1. Wykonanie budżetu Gminy Jutrosin za rok 2016:
Dochody – 30.514.637,87 zł
Wydatki - 31.853.926,16 zł
Wynik budżetu (deficyt) - 1.339.288,29 zł


2. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Jutrosin nie ma zobowiązań wymagalnych.


3. Gmina Jutrosin w 2016 roku otrzymała i udzieliła następujących dotacji:

a) dotacje otrzymane od innych jst:


- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 181.000,00 zł (dofinansowanie zadania: przebudowa drogi gminnej w obrębie wsi Rogożewo i Grąbkowo)
- dotacja z Gminy Milicz w kwocie 36.160,37 zł (pobyt dzieci z Gminy Milicz w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Pakosław w kwocie 22.080,81 zł (pobyt dzieci z Gminy Pakosław w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Zduny w kwocie 6.309,13 zł (pobyt dzieci z Gminy Zduny w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Rawicz w kwocie 3.588,18 zł (pobyt dzieci z Gminy Rawicz w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 5.000,00 zł (rehabilitacja i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańca Gminy Jutrosin)

b) dotacje udzielone innym jst:


- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 60.502,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze w kwocie 1.200,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego we Wschowie 28.080,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w kwocie 1.280,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje dla Miasta Leszno w kwocie 14.683,48 zł (z tytułu kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt)
- przekazano dotacje dla Gminy Rawicz w kwocie 2.081,48 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Rawiczu)
- przekazano dotacje dla Gminy Miejska Górka w kwocie 37.683,48 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Miejskiej Górce)
- przekazano dotacje dla Gminy Milicz w kwocie 7.294,24 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Miliczu)
- przekazano dotacje dla Gminy Pakosław w kwocie 6.063,46 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Pakosławiu)
- przekazano dotacje dla Gminy Krobia w kwocie 9.187,64 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Krobi)
- przekazano dotacje dla Gminy Kobylin w kwocie 2.617,84 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Kobylinie)
- przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 13.969,28 zł (dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej).

4. W roku 2016 Gmina Jutrosin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.


5. W roku 2016 Gmina Jutrosin nie korzystała ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


6. Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016
a) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
(Załącznik Nr 1 do informacji)
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
(Załącznik Nr 2 do informacji)


7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, w roku 2016 (Załącznik Nr 3 do informacji).

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/Zbigniew Koszarek/

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu