Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/128/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVIII/128/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Numer uchwały: 128
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXVIII/128/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
___________________________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 wraz z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XIX/82/2016 z dnia 31.05.2016r. na okres jednego roku, tj. od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. zgodnie z wnioskiem Wodociągów Gminnych Sp. z o.o. , ul. Leśna 42, 63-920 Pakosław, który wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Zdjęcia dołączone:

   Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu