Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/127/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/127/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Numer uchwały: 127
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXVIII/127/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

_________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 wraz z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 wraz z późn. zm.), po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
2. sprawozdaniami finansowymi,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Lesznie,
4. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jutrosin za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu