Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin Ogłasza

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin Ogłasza

Data publikacji przetargu: 22.09.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki ewidencyjne nr 548/2, 549, 550, 551, 558/2, 559/2 o łącznej powierzchni 1611 m2, w obrębie geodezyjnym Jutrosin, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00025555/1
Nieruchomość niezabudowana – stanowi grunty orne oraz zurbanizowane tereny niezabudowane
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (BUA. 6730.86.2015) wydanej przez Burmistrza Gminy Jutrosin przeznaczono powyższy teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 159 000,00zł brutto (Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%)
Przetarg odbędzie się 26.10.2017 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.00
Wadium w wysokości 15 000,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Jutrosin nr 3486 74 0009 0000 0127 2000 0020 do dnia 23.10.2017r
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca


I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 659/5 o łącznej powierzchni 154 m2, w obrębie geodezyjnym Jutrosin, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00025555/1.
1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek nr 530/3,658,659/3
2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 25.10.2017r. dokument potwierdzający spełnienie warunku z pkt. 1
Nieruchomość niezabudowana – stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny oznaczonych oznaczone jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju systemu osadniczego
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 100,00zł brutto (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10, w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. Zm.)
Przetarg odbędzie się 26.10.2017 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.30
Wadium w wysokości 800,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Jutrosin nr 3486 74 0009 0000 0127 2000 0020 do dnia 23.10.2017r
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie ul. Rynek 26 tel. 0655471419Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Glura
Informację wprowadził: Marek Glura
Opublikowany dnia: 2017-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu