Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Numer dokumentu: 49
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

___________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XXIV/104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXIV/104/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2017 ustalone w § 1 uchwały budżetowej na rok 2017 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 1.301.859,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 1.259.239,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 ustalone w § 2 uchwały budżetowej na rok 2017 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 1.301.859,08 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 1.259.239,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.


Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2017 rok wynosi:
Dochody - 33.166.385,95 zł
Wydatki - 32.658.385,95 zł


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu