Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Gminą Rawicz dotyczącego kierowania i przyjmowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Uchwała Nr XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Gminą Rawicz dotyczącego kierowania i przyjmowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Numer uchwały: 161
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXIII/161/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Gminą Rawicz dotyczącego kierowania i przyjmowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu
_______________________________________________________________________________

          Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 wraz z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 wraz z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Gminą Rawicz w zakresie przyjęcia przez Gminę Rawicz mieszkańców Gminy Jutrosin do Środowiskowego Domu Samopomocy, z siedzibą w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław JaniakUZASADNIENIE


         Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych gminie należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, działającym w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadlokalnym. W myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. W związku z powyższym zgodnie z art.74 ustawy o samorządzie gminnym, możliwe jest podjęcie przez Rady Gminy uchwał o zawarciu porozumień w tych sprawach.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu