Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/160/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXXIII/160/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Numer uchwały: 160
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXIII/160/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
_______________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 wraz z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1390) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu