Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/172/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXV/172/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Numer uchwały: 172
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXV/172/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

______________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017.15 t.j.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018.130) - Rada Miejska w Jutrosinie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, uchwala co następuje:

§ 1.


Dokonuje się podziału Gminy Jutrosin na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Na ustalenia Rady w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie

§ 5.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25.09.2012 roku w sprawie podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu