Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/169/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

Uchwała Nr XXXV/169/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

Numer uchwały: 169
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXV/169/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu
____________________________________________________________________

       Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w roku 2018 w formie dotacji celowej w kwocie 13.725,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) na dofinansowanie „Zakupu pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

2. Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne Gminy Jutrosin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu