Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2017

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2017       Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin podaje do publicznej wiadomości, co następuje:


1. Wykonanie budżetu Gminy Jutrosin za rok 2017:
Dochody – 34.108.590,98 zł
Wydatki - 32.315.802,18 zł
Wynik budżetu (nadwyżka) - 1.792.788,80 zł
2. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Jutrosin nie ma zobowiązań wymagalnych.
3. Gmina Jutrosin w 2017 roku otrzymała i udzieliła następujących dotacji:

a) dotacje otrzymane od innych jst:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 83.909,00 zł (dofinansowanie zadania: przebudowa drogi gminnej w obrębie miejscowości Dubin)
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 30.000,00 zł (dofinansowanie projektu: zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej na miejsce plenerowych spotkań integracyjnych)
- dotacja z Gminy Milicz w kwocie 29.380,00 zł (pobyt dzieci z Gminy Milicz w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Pakosław w kwocie 17.668,00 zł (pobyt dzieci z Gminy Pakosław w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Zduny w kwocie 7.572,00 zł (pobyt dzieci z Gminy Zduny w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Rawicz w kwocie 7.572,00 zł (pobyt dzieci z Gminy Rawicz w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Pępowo w kwocie 2.524,00 zł (pobyt dzieci z Gminy Pępowo w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)
- dotacja z Gminy Kobylin w kwocie 2.524,00 zł (pobyt dzieci z Gminy Kobylin w przedszkolu na terenie Gminy Jutrosin)

b) dotacje udzielone innym jst:
- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w kwocie 48.354,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze w kwocie 1.480,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego we Wschowie 21.240,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w kwocie 720,00 zł (za kształcenie zawodowe uczniów Szkoły Zawodowej)
- przekazano dotacje dla Miasta Leszno w kwocie 13.611,56 zł (z tytułu kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt)
- przekazano dotacje dla Gminy Rawicz w kwocie 5.344,96 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Rawiczu)
- przekazano dotacje dla Gminy Miejska Górka w kwocie 28.819,10 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Miejskiej Górce)
- przekazano dotacje dla Gminy Milicz w kwocie 4.633,08 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Miliczu)
- przekazano dotacje dla Gminy Pakosław w kwocie 8.469,72 zł (z tytułu pobytu dzieci z Gminy Jutrosin w Przedszkolu, w Pakosławiu).

4. W roku 2017 Gmina Jutrosin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
5. W roku 2017 Gmina Jutrosin korzystała ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
- projekt „Razem przeciw wykluczeniu” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; środki UE – 32.929,47 zł i środki budżetu państwa – 3.399,25 zł
6. Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
a) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
(Załącznik Nr 1 do informacji)
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
(Załącznik Nr 2 do informacji)
7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, w roku 2017 (Załącznik Nr 3 do informacji).

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/Zbigniew Koszarek/

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu