Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/176/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXVI/176/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer uchwały: 176
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVI/176/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie:
podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
____________________________________________________________________

        Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Dokonuje się podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 3.


Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4.


Traci moc uchwała nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012 roku w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu