Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Numer dokumentu: 270
Rok: 2018


ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 ustalone w § 1 uchwały budżetowej
na rok 2018 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 514.125,53 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 473.890,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 ustalone w § 2 uchwały budżetowej
na rok 2018 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 514.125,53 zł oraz dokonuje się
przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 473.890,53 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości – 39.541,00 zł
2) celowa w wysokości – 85.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł
§ 4.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2018 rok wynosi:
Dochody - 32.811.669,43 zł
Wydatki - 35.068.516,43 zł

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2018-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu