Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Data publikacji przetargu: 12.06.2018
Termin składania ofert: 13.07.2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 162 o powierzchni 4500 m2, w obrębie geodezyjnym Janowo, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00033737/0
Nieruchomość niezabudowana – stanowi nieużytki i grunty orne
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00,00zł brutto (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10, w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. Zm.)
Przetarg odbędzie się 13.07.2018 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.00
Wadium w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Jutrosin nr 3486 74 0009 0000 0127 2000 0020 do dnia 10.07.2018r
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 118 o łącznej powierzchni 500 m2, w obrębie geodezyjnym Stary Sielec, gmina Jutrosin, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PO1R/00043793/3.
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek nr 117,119,218/1,234, położonych w Starym Sielcu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 12.07.2018r. dokument potwierdzający spełnienie warunku z pkt. 1
Nieruchomość niezabudowana – stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny oznaczonych oznaczone jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju systemu osadniczego
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 800,00zł brutto (sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 10, w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. Zm.)
Przetarg odbędzie się 13.07.2018 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26 godzina 10.30
Wadium w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Jutrosin nr 3486 74 0009 0000 0127 2000 0020 do dnia 10.07.2018r
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie ul. Rynek 26 tel. 0655471419Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Glura
Informację wprowadził: Marek Glura
Opublikowany dnia: 2018-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu