Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXVIII/191/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 191
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVIII/191/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
______________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 12 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 478 wraz z późn. zm.) oraz po przedłożeniu projektu uchwały do zaopiniowania organom jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od:
a) kościołów,
b) przedszkoli,
c) szkół;
2. Odległość określoną w § 1 pkt 1 mierzy się najkrótszą drogą dojścia ciągiem komunikacyjnym przeznaczonym do ruchu pieszego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, od drzwi wejściowych przeznaczonych dla klientów punktu sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia obiektów, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXVII/145/2001 Rady Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i określenia niektórych warunków sprzedaży tych napojów.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu