Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Numer dokumentu: 46
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
____________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/163/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2018 ustalone w § 1 uchwały budżetowej
na rok 2018 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 80.115,00 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 80.115,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 ustalone w § 2 uchwały budżetowej
na rok 2018 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 80.115,00 zł oraz dokonuje się
przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zmniejszenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 80.115,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 48.916,87 zł,
2) celowa w wysokości 85.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 zł”

§ 4.


Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2018 rok wynosi:


Dochody - 34.309.490,66 zł
Wydatki - 37.267.337,66 zł


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Romuald Krzyżosiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu