Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 11 stycznia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 11 stycznia 2019r.

Numer dokumentu: 3
Rok: 2019

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 11 stycznia 2019r.

__________________________________________________________________________

         Działając na podstawie rozdziału 9 ust. 1 Uchwały Nr XL/207/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin, określonych w rozdziale 6 cyt. wyżej uchwały Rady.

§ 2


Warunki przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Romuald Krzyżosiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu