Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/50/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019 – 2022

UCHWAŁA Nr X/50/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019 – 2022

Numer uchwały: 50
Numer sesji: X
Rok: 2019

UCHWAŁA

Nr X/50/2019


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2019 – 2022

_____________________________________________________________________________

        Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.


Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.


Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-07-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu