Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XI/19 z XI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 15 lipca 2019 r., o godz. 11:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XI/19 z XI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 15 lipca 2019 r., o godz. 11:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XI/19
Rok: 2019

PROTOKÓŁ XI/19

z XI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 15 lipca 2019 r., o godz. 11:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Fabian Małecki 2. Mirosław Barteczka 3. Mirosława Antkowiak 4. Mateusz Janicki 5. Jola Woroch 6. Karol Wieczorek 7. Marek Kozica 8. Dawid Kaczmarek 9. Janina Machowicz 10. Bożena Maćkowiak 11. Tomasz Guziołek

          Otwarcia – o godzinie 11:00 – XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki. Powitał przybyłych Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Panią Kierownik Referatu Organizacyjnego.

          Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 11 Radnych – większość qworum - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnych: (M. Grzywaczewskiego, J. Kapała, H. Kaźmierskiej oraz I. Mikołajewskiego) jest usprawiedliwiona.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin uzasadniające zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady
2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022
4. Interpelacje i zapytania
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie obrad

Ad. 1 Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin uzasadniające zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady

        Głos zajął Pan Romuald Krzyżosiak - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, w związku z wizytą p. Marszałka i podpisaniem umowy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje”. Wystąpiła potrzeba wykazania w budżecie tej inwestycji, środków pochodzących z dofinansowania unijnego. Przy okazji wprowadzimy jeszcze do budżetu pewne kwoty, które w międzyczasie wpłynęły.
        Szczegóły omówi p. Skarbnik. Z mojej strony dziękuję Radnym, że pomimo okresu wakacyjnego i takiego krótkiego terminu zwołania – Państwo przybyliście.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2019

       Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr XI/58/2019 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (4)
ZA
: Bożena Maćkowiak, Dawid Kaczmarek, Fabian Małecki, Janina Machowicz, Jola Woroch, Karol Wieczorek, Marek Kozica, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek.
NIEOBECNY: Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Jolanta Kapała, Mariusz Grzywaczewski.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XI/58/2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022

        Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin. Zmiana tego dokumentu w zasadzie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w aglomeracji Jutrosin.
       Jeśli chodzi o załącznik dotyczący przedsięwzięć – w tym załączniku dokonujemy zmiany – wydatki finansowane do tej pory ze środków własnych Gminy pokazujemy w tej części – wydatki na programy i zadania z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Ogółem nakłady na budowę tej kanalizacji pozostają bez zmian. W poszczególnych latach są też kwoty takie same, jakie były wcześniej przegłosowane.
       Jeśli chodzi o załącznik dotyczący przepływów finansowych – dochody i wydatki dotyczące roku 2019 dostosowano do wartości wynikających z uchwały o zmianie budżetu.
       Kolejna zmiana dotyczy planowanych dochodów w roku 2020-2021. Wprowadzono dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje w kwocie ogółem 5 mln 980 tys. 833 zł., zmniejszając tym samym środki własne Gminy Jutrosin na realizację tego projektu.
     Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady – Pan Fabian Małecki odczytał projekt uchwały nr XI/59/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022.

Wyniki głosowania imiennego:

ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (4)
ZA:
Bożena Maćkowiak, Dawid Kaczmarek, Fabian Małecki, Janina Machowicz, Jola Woroch, Karol Wieczorek, Marek Kozica, Mateusz Janicki, Mirosław Barteczka, Mirosława Antkowiak, Tomasz Guziołek.
NIEOBECNY: Halina Kaźmierska, Ireneusz Mikołajewski, Jolanta Kapała, Mariusz Grzywaczewski.

Wyniki głosowania wygenerowane z systemu informatycznego stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XI/59/2019 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania


Brak

Ad. 5 Wolne głosy i wnioski


Brak

Ad. 6 Zakończenie obrad


         O godz. 11:15 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Fabian Małecki zakończył obrady XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-08-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu