Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Jutrosin do Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”

Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Jutrosin do Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”

Numer uchwały: 86
Numer sesji: XIIV
Rok: 2019

Uchwała
Nr XIV/86/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Jutrosin do Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”
________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Jutrosin w charakterze członka rzeczywistego do Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” na zasadach określonych w statucie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawicielem Gminy Jutrosin w Stowarzyszeniu będzie Romuald Krzyżosiak - Burmistrz Miasta Gminy Jutrosin.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian MałeckiUzasadnienie

       Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” powstało w 2018 roku zrzeszając samorządy gmin, powiatów oraz województw.
Celem stowarzyszenia wskazanym w jego statucie jest w szczególności wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, zrównoważony rozwój regionu, rozwijanie więzi społecznych oraz kultywowanie tradycji.
Stowarzyszenie reprezentuje zrzeszone w nim samorządy w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych, w tym odnoszących się do przeciwdziałania wszelkim planom i próbom powstania na ich terenach kopalni węgla brunatnego. Wskazywać się będzie na zagrożenia wynikające z takiej perspektywy w odniesieniu do stanu rzek, jezior, naturalnych cieków wodnych i ujęć wody w regionie, jak również zagrożeń dla zachowania i rozwoju obszarów wiejskich, naturalnego krajobrazu i dziedzictwa społeczno-gospodarczego.
Przystąpienie gminy do stowarzyszenia należy do wyłącznej właściwości rady gminy, stąd podjęcie uchwały jest zasadne.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu