Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2020 rok

Numer uchwały: 85
Numer sesji: XIV
Rok: 2019

Uchwała
Nr XIV/85/2019

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2020 rok
________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 4¹ ust.2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2277) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym Programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu