Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: zgłoszenia sołectwa Nad Stawem do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: zgłoszenia sołectwa Nad Stawem do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Numer uchwały: 84
Numer sesji: XIV
Rok: 2019

Uchwała
Nr XIV/84/2019


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie: zgłoszenia sołectwa Nad Stawem do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 15 i 17, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Zgłasza się sołectwo Nad Stawem do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

§ 2


Reprezentantem wnioskodawcy będzie Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Fabian Małecki


Uzasadnienie

       Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w dniu 25 marca 2013 r. program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015r.), którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.
Jedną z zasad uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020" jest wyrażenie woli przystąpienia przez dane sołectwo do Programu w formie uchwały zebrania wiejskiego oraz podjęcie przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do ww. programu.
W dniu 10.10.2019 r. sołectwo Nad Stawem podjęło stosowną uchwałę zebrania wiejskiego, utworzyło Grupę Odnowy Wsi i dokonało wyboru Lidera.
Przystąpienie sołectwa do Programu umożliwia wzięcie udziału w ogłoszonych w ramach Programu konkursach, a tym samym daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla zgłoszonych projektów.
W związku z powyższym i biorąc pod uwagę wolę mieszkańców sołectwa Nad Stawem, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2019-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu