Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Numer dokumentu: 88/2019
Rok: 2019

ZARZĄDZENIE Nr 88/2019


Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
_______________________________________________________________________________


           Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.


1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.

§ 2.


Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 53.566,00 zł,
2) celowa w wysokości 80.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł”

§ 3.


Po wprowadzonych zmianach:
1. Treść Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika
Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.


Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2019 rok wynosi:


Dochody - 38.780.741,65 zł
Wydatki - 40.343.741,65 zł

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Romuald Krzyżosiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2020-01-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu