Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Numer dokumentu: 1/2020
Rok: 2020

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020


Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 02 stycznia 2020 roku

w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

______________________________________________________________________________

     Na podstawie §10 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/93/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1


Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2


Upoważnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje kierowników:
1. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie
2. Szkoły Podstawowej w Jutrosinie
3. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
4. Przedszkola w Jutrosinie
5. Szkoły Podstawowej w Dubinie
6. Przedszkola w Dubinie
7. Szkoły Podstawowej w Szkaradowie
8. Przedszkola w Szkaradowie
9. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
10. Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Romuald Krzyżosiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2020-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu