Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Numer dokumentu: 0050.13.2021
Rok: 2021

Zarządzenie nr 0050.13.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie:
powołania składu oraz określenia regulaminu prac komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ________________________________________________________________________________

      Działając na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oraz Rozdziału 10 Uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza, co następuje:

§ 1.
Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert na realizację zadań publicznych, które zostały złożone na rok 2021 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w składzie:

Machowicz Janina – Radna Rady Miejskiej w Jutrosinie; Drozdowska Paulina – Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin; Cieślak Monika – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie; Zuziak Katarzyna – Inspektor d/s obsługi Rady Miejskiej, promocji Gminy oraz spraw kancelaryjnych

§ 2
. Regulamin działania komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Romuald Krzyżosiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2021-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie