Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.

Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 28 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.

Numer dokumentu: 12
Rok: 2007

Zarządzenie Nr 12/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1, 2 i ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 – ze zmianami/ oraz na podstawie par. 9 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/23/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2007 r., Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1.
W par.1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/23/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 w kwocie 17.352.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.
W par. 1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/23/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 załącznik Nr 3, ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2007, w wysokości 3.371.624,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3.
1. W par. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/23/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 w kwocie 17.384.629,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.238.747,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.455.539,00 zł
b) dotacje – 472.374,00 zł, w tym:
c) wydatki na obsługę długu – 114.500,00 zł.

§ 4.
W par. 2 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/23/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 załącznik Nr 3, ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2007, w wysokości 3.371.624,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5.
W par. 5 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/23/2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 tworzy się rezerwy, kwoty rezerw po zmianie:
1. ogólna w wysokości - 26.794,00 zł
2. celowa w wysokości – 25.000,00 zł

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
inż. Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu