Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia »  Ogłoszenie „ Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w 2008 r wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin”

Ogłoszenie „ Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w 2008 r wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin”


OGŁOSZENIE

Burmistrz Jutrosina informuje ,że planuje zlecić Podmiotowi o którym mowa
w art.25 ust.1,pkt 2 w trybie określonym w art.25,ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U.z 2004 r.Nr 64 poz.593 z późn.zmian.) oraz na podstawie art.4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz.U z 2005 r Nr 267 ,poz.2259) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.z 2005 r.Nr 44 ,poz.427) zadania w postaci :

„ Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w 2008 r wieloletniego programu
„pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin”

Szczegółowe informacje oraz formularz ofertowy można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie,ul.Rynek 26 63-930 Jutrosin lub telefonicznie
(065) 5471163

Wysokość dotacji na realizację zadania :26.208,00 PLN

Warunki przyznania dotacji:
1) zamieszczenie w ofercie informacji , o których mowa aw art.29 , ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r ,Nr 64 ,poz.593 ze
zmianami),
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub
rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej
przez niego działalności,
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności.

Termin realizacji zadania: 11 lutego 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Miejsce realizacji zadania :teren gminy Jutrosin

Termin składania oferty: do 31 stycznia do godz.15,30

Termin,tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) cena oferowana za jedno świadczenie w postaci dożywiania-100%
2) z podmiotem,który zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Podmiotami jest pani Mirosława Domicz-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie tel.(065) 5471163Burmistrz Jutrosina
/-/ Zbigniew KoszarekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu