Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 3/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych

Zarządzenie Nr 3/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych

Numer dokumentu: 3
Rok: 2008

                                                                 Zarządzenie Nr 3/2008
                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin 
                                                            z dnia 15 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r, Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) – zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w miejscowości Nad Stawem w następującej wysokości:

1. Odpady komunalne dostarczane na składowisko – 20,00 zł netto za 1m³ - od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Jutrosin.
2. Odpady komunalne dostarczone na składowisko – 30,00 zł netto za 1m³ - od podmiotów gospodarczych spoza terenu Gminy Jutrosin.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się właściwemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2008 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu