Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia »  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta i Gminy Jutrosin.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta i Gminy Jutrosin.

Numer dokumentu: 4
Rok: 2008


                                                       Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 4/2008


Burmistrza Miasta i Gminy
w Jutrosinie
z dnia 22 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne stanowiące własność Miasta i Gminy Jutrosin.Na podstawie § 6 Uchwały Nr XXVII/147/2001 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin oraz art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami) – zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala się stawkę podstawową czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego, stanowiącego własność komunalną, położonego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin, od dnia 1 maja 2008 roku na kwotę 2.00 zł w stosunku miesięcznym.

§ 2
Ustala się stawkę za energię cieplną, dostarczaną do mieszkań na cele bytowe od dnia 1 maja 2008 roku na kwotę 3,20 zł za 1m² w stosunku miesięcznym.

§ 3
Stawkę czynszu najmu za dany lokal mieszkalny ustala się z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu, określonych w załączniku nr 1 do wyżej cytowanej uchwały Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej tutejszego urzędu

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2008 roku i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
inż. Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu