Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2008 roku zadania publiczne Gminy z udziałem środków publicznych.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2008 roku zadania publiczne Gminy z udziałem środków publicznych.

Numer dokumentu: 10
Rok: 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2008

Burmistrza
Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 19 lutego 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2008 roku zadania publiczne Gminy z udziałem środków publicznych.

___________________________________________________________________________


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz & 6 uchwały Nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.

Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie ustala co następuje:

& 1.

Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 18 lutego 2008 r., oceniającej złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2008 przez Gminę Jutrosin – zatwierdzam listę podmiotów realizujących w roku 2008 te zadania oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie ich realizacji:


LISTA ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH W 2008 ROKU ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE PRZEZ GMINĘ JUTROSIN

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jutrosin:

1. Klub Sportowy „ORLA Jutrosin” na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – przyznana kwota dotacji 34.000 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie na realizację zadania publicznego; zajęcia sportowe, koszykówka, siatkówka, piłka nożna – przyznana kwota dotacji 10.000 zł.
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania publicznego – prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – przyznana kwota dotacji 11.000 zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie na realizację zadania publicznego – nauka gry w tenisa ziemnego – przyznana kwota dotacji 2.000 zł.

Zadania z zakresu promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwami krajowymi i europejskimi:

1. Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny w Jutrosinie na realizację zadania – wyjazd w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej polskich rodzin do Potigny (Francja) – przyznana kwota dotacji 8.000 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

1. Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielenie pomocy życiowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – przyznana kwota dotacji 2.000 zł.

& 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Jutrosin

& 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2008-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu