Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu kontrolnego w przedmiocie ustalenia kategorii ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej z nieruchomości położonych na terenie miasta Jutrosin.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu kontrolnego w przedmiocie ustalenia kategorii ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej z nieruchomości położonych na terenie miasta Jutrosin.

Numer dokumentu: 14
Rok: 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2008

Burmistrza Miasta i Gminy
w Jutrosinie
z dnia 23 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania Zespołu kontrolnego w przedmiocie ustalenia kategorii ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej z nieruchomości położonych na terenie miasta Jutrosin.Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 5 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 Uchwały Nr XXXVIII/179/2006 r. Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje zespół kontrolny w skład którego wchodzą przedstawiciele delegowani przez następujące instytucje:
1. Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie
2. Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie
3. Wodociągi Gminne Spółka z o.o. z siedzibą w Pakosławiu.

§ 2
Zadaniem powołanego Zespołu jest przeprowadzenie czynności kontrolnych na terenie miasta Jutrosin, w zakresie ustalenia kategorii ścieków odprowadzanych z poszczególnych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 3
Działania kontrolne Zespół zobowiązany jest przeprowadzić w terminie od 24.04.2008 roku do 20 maja 2008 roku w dwóch etapach:
- Etap I – kontrola bieżąca polegająca na ustaleniu stanu faktycznego w przedmiocie kontroli oraz wydaniu zaleceń pokontrolnych.
- Etap II – kontrola sprawdzająca wykonanie wydanych zaleceń pokontrolnych z uprawnieniem do nakładania przewidzianych prawem sankcji w przypadku niewykonania przez osoby zobowiązane nałożonych obowiązków.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się członkom zespołu kontrolnego.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia procedur kontrolnych.
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu