Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie „ Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w latach 2009/2010 wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin""

Ogłoszenie „ Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w latach 2009/2010 wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin""


Burmistrz Jutrosina informuje ,że planuje zlecić Podmiotowi o którym mowa
w art.25 ust.1,pkt 2 w trybie określonym w art.25,ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej tekst jednolity Dz .U. Nr 115 poz.728 z dnia 02 lipca 2008 r.
oraz na podstawie art.4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U z 2005 r Nr 267 ,poz.2259) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U .z 2005 r. Nr 44 ,poz.427) zadania w postaci :

„ Prowadzenie dożywiania w ramach realizacji w 2009 r wieloletniego programu
„pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Jutrosin”
Szczegółowe informacje oraz formularz ofertowy można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26 63-930 -Jutrosin lub telefonicznie
(065) 5471163

Wysokość dotacji na realizację zadania : 9.000 PLN

Warunki przyznania dotacji:
1) zamieszczenie w ofercie informacji , o których mowa a w art.29 , ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej t.j (Dz .U. z 2008 r ,Nr 115 ,poz.728 )
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub
rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej
przez niego działalności,
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności.

Termin realizacji zadania: 14 września 2009r. do 30 czerwca 2010r.

Miejsce realizacji zadania :teren gminy Jutrosin

Termin składania oferty: do 10 września do godz.12,00

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) cena oferowana za jedno świadczenie w postaci dożywiania-100%
2) z podmiotem ,który zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Podmiotami jest pani Mirosława Domicz-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie tel.(065) 5471163                                                                                         Burmistrz
                                                                                        Jutrosina

2007 rok-przelicznik w tabeli

do 461 nieodpłatnie

Od 478 do 715 10% w rodzinie 15%
716 do 954 15% 20%
955 do 1.431 20% 40%
1.432 do 1.908 25% 80%
1.909 do 2.385 50% 90%

Powyżej 2.385 pełna odpłatność
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu