Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.

Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.

Numer dokumentu: 24
Rok: 2009

Zarządzenie Nr 13/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009.Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 – ze zmianami/ oraz na podstawie par. 10 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/116/2008 z dnia 10.12.2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2009 r., Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1.

1. W par.1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/116/2008 z dnia 10.12.2008r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009 Załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009 w kwocie 18.499.972,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

1. W par. 2 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/116/2008 z dnia 10.12.2008r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009 Załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009 w kwocie 22.565.454,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.001.280,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.519.510,00 zł
b) dotacje – 590.754,00 zł
c) wydatki na obsługę długu – 126.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości - 5.576.174,00 zł.
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
kwota 4.960.379,00 zł
b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 615.795,00 zł, w tym
GFOŚ 12.000,00 zł,

§ 3.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 1.667,00 zł;
2) celową w wysokości 5.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2009-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu