Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu miasta i gminy Jutrosin na rok 2010 oraz zakresu materiałów planistycznych dotyczących jego opracowania

Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu miasta i gminy Jutrosin na rok 2010 oraz zakresu materiałów planistycznych dotyczących jego opracowania

Numer dokumentu: 16
Rok: 2009


Zarządzenie Nr 16/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 10 września 2009 roku


w sprawie: założeń do projektu budżetu miasta i gminy Jutrosin na rok 2010 oraz zakresu materiałów planistycznych dotyczących jego opracowania.
_____________________________________________________________

      Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 1,2 i 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 października 2006 r. Nr XLI/194/2006 w sprawie: procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się jako podstawę sporządzenia opracowań planistycznych, założenia do projektu budżetu miasta i gminy Jutrosin na rok 2010 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Materiały planistyczne w terminie do dnia 12 października 2009 roku, zobowiązani są złożyć Skarbnikowi Miasta i Gminy Jutrosin:
1/ Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wykonywanych zadań finansowych, podatkowych oraz organizacyjnych i gospodarczych.
2/ pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w zakresie prowadzonych spraw społecznych, gospodarczych, finansowych i organizacyjnych.

§ 3
W oparciu o zebrane materiały planistyczne a także o skalkulowane dochody własne gminy, planowane subwencje, udziały w podatkach, planowane dotacje na zadania zlecone i własne zawarte, umowy i porozumienia oraz projektowane wydatki – Skarbnik opracowuje materiały zbiorcze do projektu budżetu na rok 2010, które przedstawia i przekazuje Burmistrzowi.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                         

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2009-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu