Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09.03.2010 roku w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania publiczne Gminy z udziałem środków publicznych

Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09.03.2010 roku w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania publiczne Gminy z udziałem środków publicznych

Numer dokumentu: 4
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 4/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 09.03.2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotów realizujących w 2010 roku zadania publiczne Gminy z udziałem środków publicznych _________________________________________________________________


           Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XXXIII/154/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie ustala co następuje:

§ 1
Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 08 marca 2010r., oceniającej złożone przez organizacje pozarządowe ofert na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2010 przez Gminę Jutrosin – zatwierdzam listę podmiotów realizujących w roku 2010 te zadania oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie ich realizacji:

LISTA ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH W 2010 ROKU ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE PRZEZ GMINĘ JUTROSIN

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jutrosin:
1. Klub sportowy ,,ORLA Jutrosin” na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – przyznana kwota dotacji 50.000 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy ,,ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie na realizację zadania publicznego; zajęcia sportowe, koszykówka, siatkówka, piłka nożna – przyznana kwota dotacji 5.000 zł.
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania publicznego – prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – przyznana kwota dotacji 12.000 zł.

4. Uczniowski Klub Tenisowy ,,RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie na realizację zadania publicznego – nauka gry w tenisa ziemnego – przyznana kwota dotacji 3.000 zł.

Zadania z zakresu promocji gminy, współpracy ze społeczeństwami krajowymi i europejskimi:
1. Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny w Jutrosinie na realizację zadania – wyjazd w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej polskich rodzin do Potigny (Francja)- przyznana kwota dotacji 8.000 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
1. Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielenie pomocy życiowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – przyznana kwota dotacji 3.000 zł

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                                                          Zbigniew Koszarek

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu